สนับสนุนการทำการตลาดแบบแรงดึงดูด ด้วยเครื่องมือการตลาดเพื่อธุรกิจแบบB2B

wave

บิ๊กบีท แบงค็อก ผู้ให้บริการ
ด้านการตลาดแบบ B2B

3 เหตุผลที่ทำให้ผลประกอบการไม่โต

ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการจัดงานสัมมนาหรืองานแสดงสินค้าได้อย่างเต็มที่

ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการจัดงานสัมมนาหรืองานแสดงสินค้าได้อย่างเต็มที่

กลายเป็นว่ามามุ่งเน้นการจัดงานสัมมนาหรืองานแสดงสินค้าเป็นหลัก

ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการใช้เว็บไซต์ได้เต็มที่

ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการใช้เว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่

เพราะเว็บไซต์มีเนื้อหาแบบเดียวกับแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์หรือแคตตาล็อกบริการ

ขีดจำกัดของระบบงานขายที่พึ่งพิงการขายแบบปากต่อปาก

ขีดจำกัดของระบบงานขายที่พึ่งพิงการขายแบบปากต่อปาก

ได้โปรเจ็คต์งานจากคนที่รู้จักกันเท่านั้น

ธุรกิจที่สร้างยอดขายได้ดีนั้น ต่างใช้ "พลังการขายจากเว็บไซต์"

リアルイベント×デジタル で、まだまだ顧客と途切れることないコミュニケーションを作り上げます 重要成功要因は、データ×コンテンツ

B-marketing ช่วยส่งเสริม "พลังการขายจากเว็บไซต์" ให้แข็งแกร่ง

リアルイベント×デジタル で、まだまだ顧客と途切れることないコミュニケーションを作り上げます 重要成功要因は、データ×コンテンツ

บริการที่สามารถสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยระยะเวลาอันสั้นและต้นทุนต่ำ

โนวฮาวต่าง ๆ เกี่ยวกับ B2B มาร์เก็ตติง โปรดติดตามจากช่องทางนี้